1103-1427 

De første sporene er fra Håsteinargården og "gamle" Damsgård Hovedgård. Forfatteren Kjell Fossen viser i boken "Laksevågs historie" I, hvordan mesteparten av Laksevågsgårdene i middelalderen og rett etter Reformasjonen, enten var Klostergods, kirkegods eller eid av kongen. Det rent praktiske gårdsarbeidet ble imidlertid gjort av lokale leilendinger. Håsteinar regner han med kom under Munkeliv kloster rett etter at det ble opprettet, mellom 1103-1130. Men først i 1427 vet vi helt sikkert at gården var i bruk. Dette året nevnes gården i Munkelivs jordebok. Håsteinar er et flertallsord og K. Fossen antar at gården er oppkallt etter en tidligere gruppe store steiner i strandkanten nede i Damsgårdsbukten. De er avbildet på flere Dreier-prospekter av Damsgård fra tidlig i 1800-årene. Området helt fra Solheim i sør til Gravdal i nord var Håsteinars eiendom. I øvre Laksevåg gikk grensen ved Tjønnet ovenfor Melkeplassen.

Tilbake til Husene.
-> 1536 - 1699

Kontakt Informasjon

Butikk
Historikk

Husene
Om LKHF

Social

AI Website Maker