1708-1795

I 1708 kjøpte Stavangermannen Severin Seehusen gården ved sjøen. Vi møter ham først som Stiftsamtmann og senere Stiftamtsskriver med ansvar for å kreve inn Statens penger, trolig hadde han dansk/tysk bakgrunn. Da han overtok gården var formuen på hele 70.000 spesiedaler. I 1720 adlet han seg til Svanenhjelm etter det kjente Svanøy-godset ved Florø. Det året ble hovedgården flyttet opp til øvre Damsgård, hvor den ligger i dag. Severin hadde en del tvilsomme forretninger og i 1730 gikk han konkurs med hele 72.000 spesiedaler i gjeld. Dermed skyldte han mer enn gården var verdt og året etter gikk gården på tvangsauksjon til svigersønnen Hans Hvid.

"Nye" Damsgård Hovedgård og anlegget nede ved sjøen hadde felles eiere helt fra 1730-årene til 1983. Brukerne i gamlebygningen bealte leie til eieren oppe på øvre Damsgård. Hvidfamilien eide den nye hovegården mellom 1730 og 1770. Hans Hvid virket de første 10 årene - og siden kom i tur og orden, enken hans Elizabeth og sønnene Thomas og Severin. Elizabeth fikk i 1740 bevilling av kong Fredrik 5. i København til å drive gjestgiveri i gamlebygningen ved sjøen. Snart kom et skilt opp over inngangsdøren med teksten"Til Lyst og Fryd - Kongelig Priviligeret Giæstgiver-Gaard". Skiltet fikk dessuten inntegnet en krone og kongens monogram. Da kongen døde i 1766, ble ordet "Til" overmalt, slik at gjestiveriet ble hetende "Lyst og Fryd". Det gamle monogrammet ble erstattet med den nye kongen, Christian 7.'s sitt monogram.

Forfatteren Schelderup skildrer hvordan indre Laksevåg under Hvidfamilien utover i 1760 årene ble et populært mål for berensere på fuglejakt på søn. og helligdager. Jegerne kom enten i båt over Puddefjorden, gikk eller reiste med hest og karjol utover stranden mot Laksevåg.

Eier av "nye" Damsgård hovedgård mellom 1770 og 1795 var Joachim Christian Geelmuyden. Snart adlet han seg og tok etternavnet Gyldenkrantz. Forfatterne Fossen og Schelderup utdyper hvordan Gyldenkrantz utbygget hovedgården og gjestgiveriet. På Hovedgården ble frontbygningen sammenknyttet med de to bakre bondebygningene. Frontbygningen fikk tykk murkledning og buet topp med urner. Svanenhjelms tømmerark ble nedrevet og erstattet med en stor ark hvor nå festsalen er. Arken ble kronet med et tårn med en stor malmklokke. med sin lette grasiøse form er fasaden et av hovedverkene innenfor stilretningen rokokko.


Tilbake til Husene.
1536 - 1699 <- | -> 1795 - 1880

Kontakt Informasjon

Butikk
Historikk

Husene
Om LKHF

Social

HTML Website Generator