1880-1993

Sveitserstilhuset etter 1880: Privatbolig og legekontor. Den gamle gjestgiveribygningen ble nå totalt forandret. Huset ble ombygget til sveitserstil og fikk den formen og utsmykkingen som vi kjenner i dag. Huset i Damsgårdsbukten ble påbygget en etasje og fikk sadeltak med bjelkeutstikk. Førstetasjens innebyggede glassveranda og andreetasjens åpne veranda med søyler og gavl har rik treutsmykking. Hovedinngangen ble flyttet fra forsiden til nordenden. Ny gang ble den tidligere blåstuen.

I 1881 flyttet H. D. Janson inn og brukte bygningen som privatbolig. De mest kjente beboerne i vårt århundre er legeparet Mehn Andersen. De innredet storstuen til legekontor og venteværelse.

Firmaet Stolz Røthing overtok i 1983. Både huset og hagen forfalt. LKHF fikk makeskifte med Stolz Røthing i 1992. Her hvor kanskje den eldste bosetningen i Indre Laksevåg finnes, planla så foreningen kulturhus.

Tilbake til Husene.
1795 - 1880 <- |

Kontakt Informasjon

Butikk
Historikk

Husene
Om LKHF

Social

Offline Website Creator