Laksevåg Kulturhistoriske Forening

HVORDAN BLI MEDLEM I:

Laksevåg Kultur Historiske Forening


L K H F ble etablert den 24. mars i 1987 med
det formål å samle alle gode krefter i et felles mål :

"å ta vare på - og verne om - det som er verneverdig i det gamle"

Målet er å fortsette det etablerte frivillige kulturfelleskapet - bestående
av eldre og yngre - som sammen skal dyrke kulturinteresser og
bygge videre Laksevåg Lokalmuseum.
Interessen for omvisning i museet øker stadig, og samarbeid
med skoler i undervisning er stadig mer aktuelt og utfordrende.

Send oss en e-post med følgende opplysninger til :
post@lamus.no

Emne : JA, JEG ØNSKER Å BLI MEDLEM I LKHF
Navn :
Adresse :
Telefon :
Mobiltelefon :

Vanlig medlem : kr. 300,- pr. år
Pensjonist : kr. 200,- pr. år
Skoleelev : kr. 200,- pr. år

Som medlem får du årlig, gratis tilsendt 4 nummer av foreningens blad "Lyst og Fryd", med mye
godt stoff fra Laksevåg, informasjon og nyheter.
Som medlem, håper vi - du vil sende inn "din" historie !
M E D L E M S M Ø T E R :


Det blir avholdt 5 medlemsmøter pr. år, alle i Kommandantboligen i GravdalS T Y R E M Ø T E R :

Det avholdes ca. 7 styremøter pr. år, i Damsgårdsveien 174, 2. etg.

D A M S G Å R D S D A G E N E :

De blir avholdt den første helgen i juni hvert år. Med mange aktiviteter på museet. Det er en god anledning å treffe andre medlemmer og/eller gi en hjelpende hånd.


Kontakt Informasjon

Butikk
Historikk

Husene
Om LKHF

Social

No Code Website Builder