Skibsbyggerne på Laksevåg

2. etasje.
Strandstedet Laxevaag var inntil begynnelsen av 1800-årene tynt befolket. Med sin spredte bebyggelse og få muligheter for arbeid bodde det i 1801 bare 546 mennesker her. En stor del av disse var paktere, husmenn og tjenestefolk. Folk som levde av "sine henders arbeid" hadde få muligheter på stedet. Riktignok var der mølle i Gravdal, reperbane i Baneveien og trankokeri i Søndrevågen. Men disse bedriftene, hvor arbeidet ofte var sesongbetont, gav ikke kontinuerlig arbeid.
Graneverftet.
Det var først i 1805 da Jens Gran kom i gang med treskipbygging på Tørrisnesset at man kunne ane konturene av en hjørnesteinsbedrift på Laxevaag.
Dette var under Napoleonskrigene, Gran som selv hadde en rekke skip, tenkte å drive reperasjonsarbeide på egne og andre rederes skip og samtidig bygge nye som erstatning for de som engelsmennene kapret eller senket. Det året bygget han sitt første skip, en skonnertbrigg som fikk navnet "Laxevaag" det skipet skulle bli innledingen til en
193 års sammenhengende skipsindustri på Laxsevaag. I 1855, altså 50 år etter starten, var stedets befolkning tredoblet.
Martens Olsen & Co.
Nye krefter kom inn i bildet. Brigadelege Daniel G. Martens gikk i kompaniskap med skipsingeniør Olaf M. Olsen og de fikk en leieavtale på 10 år for Graneverftet. De hadde også leiet den nye tørrdokken for 5 år. Fra 1882 ble det satt i gang et omfattende moderniseringsarbeide. Hele opplegget tok sikte på jernskibsbygging tilhørende kjele og maskinverksted. Martens Olsen & Co. var etter datidens forhold et topp moderne verksted med mulighet til å bygge 5 skip samtidig. Da de kom igang i 1883 bygget de 6 dampskip det året.
Interessentskapet.
Da Martens Olsen & Co. "gikk inn" i 1886 ble ingeniør N. H. Bruun og kjøpmann Th. Angell oppnevnt som administratorer for boet. Det ble foretatt en rekonstruksjon av driften. Et nystiftet selskap med 35 interessenter leiet verkstedet for 5 år. I 1887 bedret konjunkturene seg og det nye selskapet fikk økt tilgang på nybygginger og reperasjonsarbeid. Bedriften bygget 12 skip i interrimstiden.

Eiere gjennom tidene:

  • Gran                                                              1805 - 1882
  • Martens Olsen & Co.                                     1882 - 1887
  • Interessentskapet                                          1887 - 1892
  • Laxevaag Maskin og Jernskibsbyggeri           1892 - 1929
  • B.M.V. avd. Laksevåg                                    1929 - 1982  
  • Ulsteingruppen                                              1982 - 1991
  • Mjellem & Karlsen                                         1991 - 2002  
  • Bergen Group                                               2002 - 2013

Kontakt Informasjon

Butikk
Historikk

Husene
Om LKHF

Social

Drag & Drop Website Builder