Kontakt

Telefon

LKHF Berit K. Berntsen: (+47) 957 86 637
Muséeum: (+47) 55 34 23 20
Vaktmester Magne Flygansvær:
(+47) 970 02 501

E-post

post@lamus.no

Kontakt Informasjon

Butikk
Historikk

Husene
Om LKHF

Social

Mobirise.com